topimg1.jpg

Referat 4.12.2013

topimg1.jpg

Møde i bestyrelsen i Skårup Kultur- og Idrætscenter

onsdag, den 4. december 2013 kl. 16.30.

Deltagere
Bo Tune
Jørn Gissemann Larsen
Gunnar Nyholm
Henning Philbert
Claus Trier
Sten Johansen
Arne Jensen
Gritt Boas (Suppleant)

Fraværende: 
Jørgen Erik Kristensen
Arne Buch
Lotte Zarlang (Suppleant)

Herudover deltog halinspektør Arne Møller Larsen i mødet.

Godkendelse og underskrift af mødereferat fra sidste møde i SKI`s bestyrelse den 6. november 2013.Referatet godkendt og underskrevet af fremmødte.
Meddelelser fra formanden. 

Bibliotek – indretning
Bo Tune oplyste, at biblioteket er godt i gang med indretning af biblioteksdelen i SKI samt indretning af mødelokalet og lounge ved biblioteket.

Idemøde på Skårup Skole
Idemøde afviklet den 3.december 2013 på Skårup Skole med 25 interesserede deltagere. Der ønskes bl.a. Musikcafe med musik/hygge. Markedsføring af SKI overordentlig vigtigt og koordination af arrangementer vigtig. Det lægges op til brugerne om, hvad der skal serveres i Musikcafeen. Udeområder også drøftet, og supergode forslag fremlagt, og Friluftsrådet ansøges om at støtte forslag. Positivt at nye interesserede kom til mødet.

Møde omkring malerarbejder.

Der skal afholdes møde med malermester Søren Hansen vedrørende frivillige til diverse malerarbejde. Frivillige har hjulpet til ved gulvarbejder, og inden spartelmasse kunne udlægges, blev gulvet støvsuget.

Etablering af Erhvervsklub
INFO-møde om Erhvervsklubben afholdes i dag, og allerede nu har 6-8 givet tilsagn. Delmålet er sat til 20 for at det kan gå i gang.

2. Økonomi.

Status regnskab 2013
Gunnar Nyholm uddelte og gennemgik aktuel forbrugsopgørelse. I store træk ser det ud til at løbe rundt.

Status reklamekontoen
Nødvendige underskrifter for at kontoen kan overgå til SKI fra Skåruphallen er underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Størrelsen af kontoen vil fremkomme på næste møde.

Byggeprojektet
Finansiering.
Opdateret regneark med disponeringer ifm byggeriet udsendt. Ekstraudgift ift gulvbelægning i kulturcafeen. Gulvet kommer nødvendigvis til at ligge under niveauet på de omkringliggende gulve.

Salget af folkeaktier fortsætter stille og roligt – 6.000 kr. solgt siden sidste møde.

Indretningsudvalg (indgangsparti, kulturcafe, mødelokaler og launch 1. sal).  
Gritt Boas orienterede fra indretningsudvalgets arbejde. Der stiles mod at der kommer gamle rustikke møbler. 4 store runde borde og et sofaarrangement, hvorfra man kan se udstillede malerier. Der stiles mod ens lamper i hele bygningen og spots ved malerierne. Belysningen skal understøtte cafemiljøet. I hall er det stadig med i idefasen, at der opstilles afbarkede træstammer.

Indvielsesfest
Sten Johansen oplyste, at gruppen kommer med et udspil; men man vil trække indvielsen til marts måned for at undgå arbejdsskure mm. ved indvielsen. Dato for indvielse meldes ud i januar 2014 og ideoplæg vil fremkomme til januarmødet.

Udeområde ved Tweenklubben

Det store haludvalg
Skårup Kultur og Idrætscenters krav/ønsker til renoveringspuljen.

Kommende møde d. 17/12. Vi indsender et ønske at komme i betragtning med 407.000 kr (som er den del af tilstandsrapporten at byggeriet har udbedret) + 93.000 kr. (nye udgifter vi forudser der kommer i 2014/15.

I skrivende stund har mødet været afholdt, og vi fik ikke tildelt nogen penge ! ØV.

Nyt fra inspektør
Arne Møller Larsen meddelte at han går på pension til sommer/efterår 2014.

Eventuelt og næste møde
Skal vi have avis ? mit.jp.dk

Vi afventer at ser hvad Biblioteket har.

Onsdag d. 8 januar
Onsdag d. 5 februar


Kontakt

  • Skårup Idrætsforening
  • Åbyvejen 43
  • 5881 Skårup

Kort og rutevejledning


Se video