topimg1.jpg

Referat 8. januar 2014

topimg1.jpg

Møde i bestyrelsen i Skårup Kultur- og Idrætscenter

Onsdag, den 8. januar 2014 kl. 16.30.

Deltagere:
Bo Tune
Jørn Gissemann Larsen
Jørgen Erik Kristensen
Arne Buch
Henning Philbert
Sten Johansen
Arne Jensen
Lotte Zarlang (Suppleant)                                                                                             

Fraværende
Gunnar Nyholm
Claus Trier
Gritt Boas (Suppleant).

Herudover deltog halinspektør Arne Møller Larsen i mødet.
Godkendelse og underskrift af mødereferat fra sidste møde i SKI`s bestyrelse den 4. december 2013.
Referatet godkendt og underskrevet af fremmødte.

Meddelelser fra formanden.

Malerarbejde
Malerarbejderne skrider pænt fremad, og der har været stor aktivitet i søndags. Mangler at grunde og spartle og der er mange tilsagn om hjælp til den kommende weekend. Overslag over udgifterne  til malermesteren er ikke fremkommet endnu.

Infoskærme.

Infoskærme er bestilt. Placeringen i forhallen drøftet. Hvis lysindfald er utilfredsstillende ved aftalt placering kan den flyttes tilbage til væg bagved. Umiddelbart efter mødet blev der enighed om at skærm skulle monteres på væg ved herreomklædning.

2.

Opslag af ny stilling som halinspektør ved ledighed
Til næste møde skal bestyrelsen overveje nedsættelse af et  ansættelsesudvalg med henblik på beskrivelse af en profil for stillingen. Arne Buch tilkendegav, at han gerne ønsker, at deltage i arbejdet.

Generalforsamling i marts 2014
Formanden bad alle i den nuværende bestyrelse om til næste møde at overveje, hvorvidt de ønsker at fortsætte i bestyrelsen. Aftalt at SKI og SIF som hidtil vil afholde deres generalforsamlinger samme dag mandag den 31. marts 2014.  SIF og Borgerforeningen skal ifølge vedtægterne senest 3 uger før 31/3 meddele sine medlemmer til den kommende bestyrelse.

Aktiviteter i SKI
SIF´s ansatte foreningsudvikler Bo Isaksen er i fuld gang med at vurdere aktiviteter for såvel SIF som SKI. Hvis der er ideer til hans videre arbejde er man velkommen til at viderebringe disse. Henning Philbert ønsker gerne en opdateret liste over grupperne på SIF`s hjemmeside. Arne Buch oplyste, at Infomøde har været afholdt om Erhvervsklubben og hele 20 har nu givet tilsagn om deltagelse, og en realistisk ambition vil være 30. Udviklingen ser positiv ud.

Økonomi

Status regnskab 2013
Bo Tune og Jørn Gissemann Larsen gennemgik den udsendte opgørelse for 2013, der totalt udviser et underskud på kr. 89.000, hvoraf de 71.000 er et underskud der er fulgt med fra 2012. Årets resultat bliver altså et underskud på 18.000 kr, som vurderes som meget fint set i lyset af det store byggeprojekt.

Status reklamekontoen
Reklamekontoen udviser pt. et indestående på kr. 105.000 og samtidig rådes over 5 aktier i den tidligere Svendborg Sparekasse. Denne konto indgår ikke i SKI`s regnskab med Svendborg kommune; men omfatter alene midler tilført fra bl.a. SIF`S salg af reklametavler i hallen.

Budget 2014
Budget 2014 ikke klar endnu – afventer udspil fra Svendborg kommune. 

3. 

4.  Byggeprojektet.

Finansiering
Bo Tune oplyste, at der var solgt yderligere lidt folkeaktier siden sidst og kr.10.000 er modtaget fra Sydbank fonden.

Der arbejdes stadig på at øge egenfinansiering, så vi kan nå det budgetterede, og dække nogle af de ekstraudgifter der er opstået ifm. byggeriet.

Indretningsudvalg (indgangsparti, kulturcafe, mødelokaler og launch 1. sal).

Gritt var fraværende, og der har ikke været afholdt mødes siden sidst i udvalget, så følgende er stadig status:

Indgangspartiet skal tage naturen ind - vi skal have afbarkede stammer stående og skabe skulptur. Måske noget skovlignende på væggen helt til højre.

Desuden vil vi indrette cafeen i rustik stil, med lettere brugte gamle borde og stole. Ikke gammel brugt IKEA stil, men hyggelig gammel stil - som kontrast til alt det nye, og for at skabe hygge.

Desuden vil vi gerne have sofagrupper som er placeret fra vinduerne til hallen og ud i rummet. Stole som tilskuere til scenen skal være mobile, så vi evt kan have danseundervisning eller lign...

Ift kunst ser vi helst at det er kunst som kan udskiftes, dvs. ikke direkte på vægge og døre. 

Indvielsesfest
Steen kunne fortælle at det var svært at få festudvalget samlet, men fik bestyrelsens forslag til fest med tilbage. Indvielsen bliver enten d. 22 eller 29 marts. 

Interessant-møde om dagligdagen i Skårup Kultur og Idrætscenter.

Bo inviterer alle interessenter til et fyraftensmøde, hvor vi kan få en god forventningsafstemning på plads om den fælles dagligdage der bliver når alle flytter ind.

Det store haludvalg
Skårup Kultur og Idrætscenters krav/ønsker til renoveringspuljen gav ikke nogen penge, men vi kan søge om dækning af de vedligeholdelseudgifter vi forestiller vil komme i 2014. 

Nyt fra inspektør
Dommerbord slidt – kunne vi få nogen til sponsorere en opgradering. Sponsorfolkene tager det med i deres arbejde.

Arne er ved at indhente priser på en gulvslibning, som skal foretages til sommer.

Der er behov for en politik for udlejning af de rum i det nye byggeri, der kan lejes ud. Og dertil hørende pristakster.

Bo udarbejder et oplæg til næste bestyrelsesmøde.

Næste møde er onsdag d. 5. februar kl. 16.30


Kontakt

  • Skårup Idrætsforening
  • Åbyvejen 43
  • 5881 Skårup

Kort og rutevejledning


Se video