topimg1.jpg

Referat af bestyrelsesmøde 6.11.2013

topimg1.jpg

Møde i bestyrelsen i Skårup Kultur- og Idrætscenter

Onsdag den 6. november 2013 kl. 16.30.

Deltagere
Bo Tune
Henning Philbert
Claus Trier
Jørn Gissemann Larsen
Arne Buch
Arne Jensen

Fraværende
Sten Johansen
Gunnar Nyholm
Jørgen Erik Kristensen
Gritt Boas (Suppleant)
Lotte Zarlang (Suppleant)

Herudover deltog halinspektør Arne Møller Larsen og foreningskonsulent Bo Isaksen i mødet.

1. Godkendelse
Godkendelse og underskrift af mødereferat fra sidste møde i SKI`s bestyrelse den 2/10-2013
Godkendt og underskrevet af fremmødte.

2. Meddelelser fra formanden
a. SIF ansætter Bo Isaksen som foreningsudviklingskonsulent.
Arne Buch introducerede Bo Isaksen og orienterede om idrætsforeningens store udfordringer, og derfor har valgt at ansætte en foreningskonsulent som inspirator, der kan sparre med de frivillige ledere. Ansættelsen er sket primært for at tjene idrætsforeningen, men ansættelsen gavner også SKI-centeret og hele Skårup By.


Bo Isaksen orienterede om sine planer om bl.a. om at sundhedsudvikle SIF og også genne SKI. Bo vil starte med at analysere området, være med til at etablere en erhvervsklub i Skårup/Vejstrup, samarbejde med andre foreninger, udsende spørgeskema, kontakte skolerne i området, Svendborg kommune, DGI – alle parter skal på banen. Bo efterspørger en oversigt over arrangementer.

b. Ekstraudgifter i forbindelse med byggeriet.
Punktet henlægges til punkt økonomi.

c. Vandskade i Tweenklubben på seminariet.
Den skete vandskade er udbedret.

d. LOGO konkurrence.
Et forslag modtaget – udsendes med referatet. Det overvejes at sætte grafiker på opgaven.

3. Økonomi
a. Status regnskab 2013. Afledte driftsudgifter i forbindelse med byggeriet.
Halinspektør Arne Møller Larsen uddelte ajourført økonomirapport udtrukket fra Svendborg kommunes ØSRapportfortegnelse.

 

Skemaet er meget detaljeret og der ønskes fremover et A4 skema over hovedposterne som tidligere. Arne Møller Larsen oplyste, at der foreløbigt er brugt kr. 25.000 på udgifter, der ikke har haft med hallens drift at gøre, bl.a til bortkørsel af affald fra byggeriet, og der må påregnes ekstraudgifter til forsyningsudgifter på seminariet.


b. Reklamekontoen.
Bo Tune er ved at få overført kontoen til SKI.

4. Byggeprojektet
a. Finansiering.
Tilsagn fra Nordea fond på kr. 10.000 til kogeplade.
Formanden Bo Tune gennemgik den udsendte opgørelse. Siden sidst er der sagt OK til ekstraudgifter til på kr. 70.000 til køkken, kr. 18.000 til bad, kr. 8.000 til pigeomklædning og kr. 25.000 til glas. Der er nu disponeret over kr. 8.248.000 og der mangler fortsat midler til at finansieringen af byggeriet kommer i mål.

 

Måske kan den vedtagne renoveringspulje til samtlige haller i 2014 på 5 mio. kr. bidrage med midler, idet byggeriet af SKI renoverer områder i hallen som stod til at skulle have været renoveret.


Aftalt at oversigt over køb af folkeaktier udsendes med referatet.
Den nyligt afholdte Folkefest forventes at bidrage med kr. 30.000 og et tidligere afholdt spillegilde bidrog med kr. 10.000.

b. Indretningsudvalg (Indgangsparti, Kulturcafe, mødelokaler og launch 1. sal).
Gritt er tovholder or planlægningsgruppen består pt. af 3 personer. Formanden har sat dem ind i opgaven, og de fortsætter arbejdet og er klar over der skal prioriteres i de tiltag de foreslår skal gennemføres.

c. Aktivitetsudvalg
Møde i morgen. Hvem påtager sig tovholder-rollen ?
Vi ser hvem der kommer. Der er ikke annonceret ret meget, så forventninger til fremmøde er ikke stor.


I skrivende stund er mødet afholdt, og kun enkelte fra bestyrelsen dukkede op. Der arbejdes på at indkalde bredere, så der kommer flere. Det bliver 3 kl. 19-20-30.

d. Indvielsesfest
Status fra Gritt, Sten og Gunnar. Ingen af dem var dukket op til mødet, så formanden vil rykke for en tilbagemeldning.

5. Det store haludvalg
De væsentligste punkter var, at vi skal kommentere på vores budget 2014, og at vi skal indsende vores forslag til hvor mange penge vi gerne vil lægge beslag på, af de 5 mill. Kr. der er afsat til renoveringspuljeni 2014.

6. Nyt fra inspektør
Oure skolerne har vist interesse for bookning v/ Allan Kruse.
Svendborg handicapforbund har også lagt billet ind på at leje sig ind.

7. Eventuelt og næste møde
Henning og Bo deltager på Skårupaftenen for at motivere for at melde sig til kunst og musik grupper.


Onsdag d. 4 december 2013
Onsdag d. 8 januar 2014
Onsdag d. 5 februar 2014


Kontakt

  • Skårup Idrætsforening
  • Åbyvejen 43
  • 5881 Skårup

Kort og rutevejledning


Se video